top of page

Sociale doelen

Dankzij de opbrengst van onze fundraisingacties (champagneverkoop, roséwijnverkoop, bal nostalgique,       

skalaconcerten, kunstveiling, pastafestijn, etc…) steunen wij diverse goede doelen.

Ook steken onze leden graag de handen uit de mouwen daar waar er hulp nodig is.

De voorkeur gaat naar sociale projecten in de eigen streek en naar initiatieven waarbij sommige van onze leden op een of andere manier betrokken zijn. Zowel hands-on als financiële steun behoort tot de mogelijkheden waarbij er steeds gekeken wordt naar de zo concreet mogelijke bestemming van de gelden.

We erkennen:

Lange termijn engagementen

Dewissel.jpg

De Wissel overkoepelt een aantal initiatieven binnen en buiten de bijzondere jeugdzorg in de regio Vlaams-Brabant, concreet in het Leuvense en het Hageland (onder andere centrum Moelenmoes en The Switch). De Wissel heeft als missie zich te engageren voor de meest kwetsbare jongeren en gezinnen. Lions club Aarschot ondersteunt de werking van De Wissel door geselecteerde projecten te ondersteunen die in samenspraak worden goedgekeurd en waarbij persoonlijke inbreng van de leden via hands-on projecten wordt gestimuleerd.

Informatie via: https://www.wissel.be/site/

Lions club Aarschot (LCA) zorgde onder andere voor een PC, een Tafel, een Tipi, een joert, medefinanciering van een busje, ondersteuning van het muziekensemble De Troubadours, enz. Ook werd dankzij het werk van de gouverneur een pelletkacheltje gedoneerd.

Lange terijn
PANAL.png

Panal vzw staat voor ondersteuning en uitbouw van palliatieve zorg in het arrondissement Leuven.

 

Panal omvat twee structuren met een specifieke opdracht: het Netwerk en de Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE) ter ondersteuning van de thuiszorg.

Het Netwerk wil de bevolking sensibiliseren en informeren. Het organiseert initiatieven tot deskundigheidsbevordering voor professionelen en vrijwilligers. Het Netwerk biedt een overlegplatform aan de verschillende werkvelden. 


De MBE heeft als taak de palliatieve zorg thuis en in thuisvervangende situaties mee mogelijk te maken. Hierbij zijn de huisarts en de andere zorgverleners belangrijke partners.  De MBE informeert, adviseert, ondersteunt en stimuleert alle eerstelijnshulpverleners (in overleg met hun organisatie), maar neemt hun taken niet over. 

 

Meer informatie op https://www.panal.be/

Lions club Aarschot (LCA) steunt financieel voor spuitaandrijvers en logistieke behoeften.

Samen met vier andere clubs uit onze zone, met name Diest – Sint Joris Winge – Sint Pieters Rode, Kasteel van Horst en Aarschot, parel van het Hageland,  ondersteunt Lions club Aarschot Groenhoef, centrum voor personen met niet-aangeboren hersenletsel veroorzaakt door ongeval, trauma of hersenbloeding.

Informatie via de website van vzw Stijn www.stijn.be

Samen met de vier andere clubs uit zone Hageland zorgt LCA in totaal voor 600.000 euro à rato van 30.000 euro per jaar gedurende 20 jaar mede dankzij de organisatie van een jaarlijks golftornooi; hulp bij het jaarlijks mosselsouper; het openhouden van het Groenhoefcafé en de aanwezigheid tijdens het jaarlijks kreeftenfestijn.

KIDS LOGO.png

Wonen voor volwassenen

De woonondersteuning in KIDS Wolfsdonk vindt plaats binnen een residentiële woonvorm in een huiselijke sfeer. KIDS Wolfsdonk beschikt over 4 woningen waarin telkens een vast team van begeleiders en een hoofdopvoeder instaat voor de dagelijkse ondersteuning. Voor iedere cliënt wordt er individueel, in samenspraak en vanuit de "kwaliteit van leven" gedachte een persoonlijk plan opgesteld. De uitwerking hiervan is een gedetailleerd individueel en/of zorg-op-maat-pakket.

 

Dove & slechthorende volwassenen

Huis 24 is een thuis voor doven en slechthorende volwassenen met een nood aan een woon – en/of dagondersteuning. Naast de vraaggestuurde ondersteuning staat een specifieke communicatie op maat centraal.

Volwassenen met autisme

Welkom in huis 26, het huis waar diversiteit troef is! Vanuit een basis van gelijkwaardigheid samen streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is ons doel. Volwassenheid, zelfstandigheid en eigenheid zijn hierbij de codewoorden.

Volwassenen met spraakproblemen

In huis 28 wonen 9 personen met een meervoudige beperking. Onze bewoners hebben een verstandelijke beperking, autisme en/of een auditieve beperking. Dit soms in combinatie met een psychische problematiek.

Volwassenen met autisme en een (rand-) normale begaafdheid

Huis 30 is een woonvorm voor vijf volwassen personen met autisme en een (rand-) normale begaafdheid.
Op zoek gaan naar de uitbouw van een kwalitatief en zo zelfstandig mogelijk leven staat hier centraal.

Voor meer info:

http://www.kidswolfsdonk.be/index.html

https://www.kids.be/

LCA schenkt financiële middelen voor de werking van het centrum.

LCIF.png

Lions Club International Foundation – de stichting van de Lions clubs die inzet op verschillende thema’s: zicht, honger, jeugd, milieu, diabetes, kinderkanker, hulp bij rampen, humanitaire projecten
meer info via: www.lcif.org.

Onze club mag zich ‘model club’ van Campaign 100 noemen omwille van het bedrag van haar jaarlijkse bijdrage aan LCIF.

Voedselbanken.jpg

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend organisme dat een nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken vertegenwoordigt. Deze 9 Voedselbanken zijn verantwoordelijk voor de logistieke herverdeling van levensmiddelen aan lokale aangesloten verenigingen.

Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen aan behoeftigen. Hiervoor ontvangen ze, kosteloos, een belangrijke hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek.

In 2021 werd 22.229 ton voedsel ingezameld en met de hulp van 344 onbezolgde vrijwilligers + 33 sociale contractuelen van de Voedselbanken samen met duizenden vrijwilligers van 654 lokale aangesloten verenigingen, verdeeld aan 177.238 begunstigden.

Onze leden verlenen logistieke assistentie in het distributiecentrum te Antwerpen en helpen bij Delhaize in het inzamelen van voedselbonnen.

SOHAP.jpg

Special Olympics Healthy Athletes Program, een programma in samenwerking met SOB - Special Olympics Belgium - gericht op de gezondheid van de deelnemer-atleten rond fitheid, zicht, gehoor, mond, lichaam, voeten, voeding en diabetes.

https://special-olympics.be/nl/ons-werk/healthy-athletes-gezondheid/

Onze club helpt bij de ontwikkeling van strategieën en het bekomen van sponsoring.

Brillen.jpg

Wij verzamelen gebruikte brillen via apotheken, optiekzaken, zorginstellingen, etc…Deze worden gecontroleerd en geherconditioneerd. Herstelde brillen worden aan slechtzienden bezorgd in landen-in-ontwikkeling via onze vzw Medico.

 

www.lionsbelgium.be

Onze club plaatst de verzameldozen bij onze lokale apotheken en optiekzaken, haalt ze op en brengt ze naar de centrale inzamelpunten

Kanker en kankerbestrijding

Na analyse van een vijftal mogelijke pistes (stichting tegen kanker, kom op tegen kanker, Belgisch kinderkankerfonds, project van prof. Dr. F. Amant ivm kanker en zwangerschap en Jolie Julie - mutsjes voor kankerpatiëntjes),  zijn volgende twee projecten geselecteerd:

JolieJulie.png

Vzw JolieJulie schenkt speelse, kleurrijke en comfortabele mutsjes aan kinderen die door ziekte of therapie hun haren verliezen. Zo willen we bij hen en hun ouders alvast die zorg wegnemen. 

 

https://www.joliejulie.org/

Fonds voor kanker en onderzoek.png
 • Het Fonds voor Onderzoek naar Kanker en Zwangerschap is
  opgericht op 13 maart 2007 aan de KU Leuven.

 • Ererector Marc Vervenne, professor Frédéric Amant, professor Minne Casteels en
  Griet Van der Perre ondertekenden de oprichtingsakte.

 • De oprichting van het Fonds bracht het onderzoek onder de aandacht van pers en publiek.
  De bekendmaking van de onderzoeksresultaten is één van de prioriteiten van het Fonds.

 • Het Fonds heeft een eigen nieuwsbrief. U vindt de meest recente versie hier.

 • Ook patiënten zelf en hun familie zetten regelmatig activiteiten op ten voordele
  van het Fonds en van het onderzoek.

https://www.kankerenzwangerschap.be/fonds

Eénmalige steun en adhoc steun

In eerdere jaren steunde de club financiëel bij rampen, zoals de watersnood in België in 2021 (Wallonië - Verviers). Met de ingezamelde gelden werden onder andere huishoudapparaten, schoolkits, droge voeding, kleding, dekens, verwarmingstoestellen, etc aangekocht. Ook werd financiëel bijgesprongen bij de aardbeving in Haïti, de tsunami in Puketh, Covid-19 maskers, etc

 

Hulp aan Oekraïne. Ter ondersteuning van de Oekraïnse bevolking besloot onze club om ism LC St Joris-Winge, verzorgingsmiddelen en medisch materiaal te sturen. Daarnaast zorgde de club voor een uitstap naar Plankendael voor een 50-tal vluchtelingen, meestal families, die in de regio Aarschot verblijven. Dit in samenwerking met het Sociaal Huis van Aarschot.

 

Arcadia: Soepbedelingproject Damiaaninstituut Aarschot

 

Andere  sociale doelen die doorheen de jaren werden ondersteund zijn:  Pallium, Contactclowns talking stick, Ouders van verongelukte kinderen, Leefsleutels, Huize eigen haard, borstkankerpreventie, drugspreventie, kommaraf enz enz.

eenmalig
bottom of page