top of page
DE STICHTENDE VOORZITTER AAN HET WOORD (Jos Pelgrims)

(*) De oorspronkelijke tekst geschreven voor de veertigjarige viering van Lions club Aarschot

’ Ik zie mijn vriend – René Van Nieuwenhoven, lid van Lions club Mechelen – nog voor mij zitten op mijn advocatenkantoor toen hij mij vroeg de Lions club in onze stad te stichten. Dit is 40 jaar geleden!

 

Wij zijn enkele maanden daarna met 15 personen gestart, allen zonder uitzondering uit onze stad Aarschot. Niemand van ons wist wat de Lions in feite betekende.

 

Wij wilden alleen, met deze beperkte groep van personen, a-politiek en pluralistisch,  een echte vriendenkring vormen, die buiten hun gezin en hun dikwijls zo drukke beroepsleven iets wilde doen voor de gemeenschap waarin wij leven.

 

Al wisten wij niets van Lions, wij hadden toch van in de beginne het essentiële vast: vriendschap en ‘we serve’.

 

Lions was toen een Franse bedoening. Ik herinner mij de eerste zone-bestuursvergadering. Alles verliep in het Frans. Ik heb toen bij het einde van deze vergadering in mijn beste Frans gesteld: “Je suis président d’un club néerlandophone, dès lors je ne parlerai plus que le néerlandais”.

 

Vriendschap alleen volstaat uiteraard niet. Een groepje sympathieke mannen, bestaande uitsluitend uit vrije beroepen, industriëlen, kaderpersoneel, K.M.O.’s, leraars, die maandelijks bijeenkomen, gezellig babbelen, lekker eten in een fijn restaurant, en nu en dan in hun portefeuille grijpen, vormen geen Lions club.

 

Lions is echte vriendschap en ‘we serve’ samen. De beide zijn essentiëel, pas dan zijn we een goede Lion.

De vraag stelt zich vandaag – na 40 jaar – of onze club dit heeft verwezenlijkt!

 

Als men aan de tafel zit tijdens de maandelijkse vergadering en het gezelschap gadeslaat, valt het onmiddellijk op dat er ambiance is, er wordt gezellig gepraat, gelachen, moppen getapt, vul maar aan….: dit is een groep van vrienden.

Vriendschap is er. Kan het nog beter? Dat hangt van ieder van ons af of van sommigen in het bijzonder.

 

En ‘we serve’?

Uiteraard kunnen wij niet alle activiteiten opsommen uit het verleden. De zovele voorzitters die gedurende 50 jaar onze club hebben geleid, zouden ieder kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld het inrichten van bosklassen voor de leerlingen van het B.L.O., het organiseren van concerten ten voordele van bijvoorbeeld Huize Eigen Haard, Het Rode Kruis, Ter Wende, Poverello, Leefsleutels, Ankers, Panal en Pallium, Contactclowns talking stick, de jaarlijkse deelname aan de actie Voedselbanken, het financiëel steunen van het bouwproject Groenhoef, een centrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, en vul maar verder aan.

De club schonk aan de stad Aarschot ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan het kunstwerk ‘De Demerwachter’, een creatie van de Aarschotse kunstenaar Roland Rens. En meer recent, in october 2013 vond de onthulling plaats van ‘Bankgeheimen’ op de grote markt van onze stad. Dit in het kader van het doorbreken van het taboe rond dementie.

 

Tijdens de maandelijkse werkvergaderingen worden deze initiatieven rond onze dienstbaarheid voor de gemeenschap, besproken, bedacht en uitgewerkt.

 

Essentiëel blijft dat het gezellig blijft in onze LIONS club en dat alle leden trouw mogen blijven aan ons devies WE SERVE.

 

Dit is de vurige wens van uw stichtend voorzitter, en – ik ben hiervan overtuigd – van alle leden’’

 

Jos Pelgrims

bottom of page