Goede doelen

De Wissel overkoepelt een aantal initiatieven binnen en buiten de bijzondere jeugdzorg in de regio Vlaams-Brabant, concreet in het Leuvense en het Hageland (onder andere centrum Moelenmoes en The Switch). De Wissel heeft als missie zich te engageren voor de meest kwetsbare jongeren en gezinnen. Lions club Aarschot ondersteunt de werking van De Wissel door geselecteerde projecten te ondersteunen die in samenspraak worden goedgekeurd en waarbij persoonlijke inbreng van de leden via hands-on projecten wordt gestimuleerd.

Informatie via: https://www.wissel.be/site/

Lions club Aarschot werkt samen met vzw Kommaraf, het locale voedselverdeelpunt voor Groot-Aarschot. Jaarlijks bereiden we een eindejaarsmenu dat aan een hondertal volwassenen en kinderen wordt opgediend. Ter gelegenheid hiervan komt traditioneel ook de Sint langs.

 

Meer informatie op www.kommaraf.be

Samen met vier andere clubs uit onze zone, met name Diest – Sint Joris Winge – Sint Pieters Rode, Kasteel van Horst en Aarschot, parel van het Hageland,  ondersteunt Lions club Aarschot Groenhoef, centrum voor personen met niet-aangeboren hersenletsel veroorzaakt door ongeval, trauma of hersenbloeding.

Informatie via de website van vzw Stijn www.stijn.be

KIDS LOGO.png
KIDS LOGO 1.png

Wonen voor volwassenen

De woonondersteuning in KIDS Wolfsdonk vindt plaats binnen een residentiële woonvorm in een huiselijke sfeer. KIDS Wolfsdonk beschikt over 4 woningen waarin telkens een vast team van begeleiders en een hoofdopvoeder instaat voor de dagelijkse ondersteuning. Voor iedere cliënt wordt er individueel, in samenspraak en vanuit de "kwaliteit van leven" gedachte een persoonlijk plan opgesteld. De uitwerking hiervan is een gedetailleerd individueel en/of zorg-op-maat-pakket.

 

Dove & slechthorende volwassenen

Huis 24 is een thuis voor doven en slechthorende volwassenen met een nood aan een woon – en/of dagondersteuning. Naast de vraaggestuurde ondersteuning staat een specifieke communicatie op maat centraal.

Volwassenen met autisme

Welkom in huis 26, het huis waar diversiteit troef is! Vanuit een basis van gelijkwaardigheid samen streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is ons doel. Volwassenheid, zelfstandigheid en eigenheid zijn hierbij de codewoorden.

Volwassenen met spraakproblemen

In huis 28 wonen 9 personen met een meervoudige beperking. Onze bewoners hebben een verstandelijke beperking, autisme en/of een auditieve beperking. Dit soms in combinatie met een psychische problematiek.

Volwassenen met autisme en een (rand-) normale begaafdheid

Huis 30 is een woonvorm voor vijf volwassen personen met autisme en een (rand-) normale begaafdheid.
Op zoek gaan naar de uitbouw van een kwalitatief en zo zelfstandig mogelijk leven staat hier centraal.

Voor meer info:

http://www.kidswolfsdonk.be/index.html

https://www.kids.be/